ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Blago siromasima duhom!

Nedjelja, 29. 1. 2023. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Sef 2,3; 3,12-13; Ps 146,6c-10; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Starozavjetni prorok Sefanija bodri i tješi siromahe naroda da su upravo oni ti koje Bog traži i treba.

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega.

»Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«

Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao u svojoj Prvoj poslanici Korinćanima hrabri narod da njihova slabost i siromaštvo je zapravo jakost i vrijednost.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Matej nam prenosi Isusov proglas Blaženstava.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Što su zapravo blaženstva? To je stvarni čovjekov život – drama života. Blaženstvo je usklađenost, smirenost, radost i istinsko umijeće života u skladu s Bogom. Isus svojim govorom o blaženstvima gleda i dotiče svakog čovjeka, dotiče stvarnu situaciju vjernika u svijetu. Sva blaženstva se svode na prvo: blaženi siromasi duhom. Siromasi duhom posebni su Božji miljenici, a miljenici su zato jer svoje životno blago participiraju na Bogu. Božji siromasi ili siromasi duhom su mudri i postojani ljudi. Životno blago i blaženstvo u današnjem vremenu jesu mir u obitelji, mir u savjesti, zdravlje, prijateljstvo i povjerenje.

Mahatma Gandhi, veliki mirotvorac, pročitavši tekst o Blaženstvima ostao je oduševljen tekstom, ali razočaran kršćanima koji ih premalo žive. Rekao je sljedeće: „Da su kršćani živjeli po ovim riječima, svijet bi danas bio mjesto mira, ljubavi i sreće među ljudima. Ali kršćani mi sliče stijenama u vodi. Stoljećima ih voda okružuje, ali ne može prodrijeti u njih jer su nepropusne.“ Neka nam sud tog velikog Indijca bude poticaj da Isusova blaženstva doživljavamo kao riječ upućenu nama danas, kako bismo u njoj nalazili nadahnuće i poticaj za velikodušno prihvaćanje i življenje Evanđelja.
Slijediti Isusa je blaženstvo. Teško, ali je blaženo unijeti mir – budi mirotvorac, traži pravdu – živi pravedno, nemoj progoniti i tjerati mak na konac – budi milosrdan i čista srca. Ostani blag – daruj osmijeh u ovaj pomalo razvodnjeni svijet. Hrabro, blaženi prijatelju! Ne boj se biti blažen po Kristovoj ljestvici! A tu ljestvicu spoznajemo živeći Evanđelje kao temeljnu radost. Evanđelje je radosna vijest, ako ju blago prihvatimo i blaženo navijestimo i živimo u zajedništvu sa svakim čovjekom. Blaženi oni koji poslušaju Kristova blaženstva. Velika je plaća blaženih na nebesima.

vlč. Darko Rogina

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Utješeni i ohrabreni da sve ono što nam ljudskim očima izgleda kao slabost, u očima Gospodnjim mogu biti jakosti i prednosti, naročito ako smo iskreni i ne pretvaramo se, mirni krenimo u svakodnevicu i gradimo bolji svijet ispunjen mirom, pravdom i međusobnim razumijevanjem.