ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

 Nedjelja, 22. 12. 2019. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Željeli to ljudi ili ne, Bog daje znakove svoje prisutnosti. Najveći je znak njegov dolazak među ljude, kada se po svom sinu trajno uprisutnio među nama.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«

Riječ Gospodnja.

II.  Krist, Sin Božji, a potomak Davidov po tijelu, obećavan je po prorocima, a snagom Duha uskrsnuo je od mrtvih. Milost Kristova naviještena je i poganima, kako bi i oni imali dioništvo u vjeri.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

Riječ Gospodnja.

III. Josip, muž pravedan, dopušta Bogu da ga vodi i u razumu neshvatljivim trenutcima. Njegove nedoumice bivaju raspršene u susretu s Božjim glasnikom, te on spremno prihvaća Božju volju.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.

Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Evanđelist ističe lik Josipa („Josip“ – Bog te čini plodnim / Bog nadodaje). Može se reći da se u Mateju Božić vidi kroz poziv i vjerni odgovor svetog Josipa: on je prvi koji osobno živi najavljeno spasenje. Josip je “Marijin muž”. Predstavljen je kao “pravedan” (dikaios), kao onaj koji se u vjeri otvara volji Božjoj. Priča pokazuje poteškoću koju ovaj čovjek mora učiniti kako bi prihvatio Božji plan. Živi nemir izbora: rastrgan je između dvije opcije. Odbaciti Mariju slijedeći zakon ili ju prihvatiti, zaštititi, sljedeći svoje srce. Možda još uvijek ne shvaća dubinu tajne koju proživljava, ali mu je srce veliko i pravedno, te se ne pokorava zahtjevima zakona čistoće.

Ovaj stih, jasno predočava božansku objavu preko glasnika anđela. Nazvavši Josipa Davidovim sinom, anđeoske riječi povezuju Josipa s Davidovom poviješću: pravedan čovjek vidi u svom životu Božji plan. Josip je dio proročke loze i sve što treba napraviti jest da dopusti da ga vodi Bog. U riječima “ne boj se” postoji određena sigurnost. To su riječi koje su se često ponavljale tijekom cijele povijesti izraelskog naroda. Bog upućuje poziv čovjeku da se u cijelosti prepusti Njegovoj ljubavi. „Pravednost“ se ne može ostvariti bez “vjere. Josip prima poziv od Boga da uzme Mariju i dijete sa sobom. Pozvan je da vjeruje i da prihvati Božji plan jer ono što je stvoreno u Mariji “doista je od Duha Svetoga”.

Božić se bliži…ostalo je još nekoliko dana. Najveći i najbolji poklon koji možeš sebi i drugima napraviti jest dozvoliti Bogu da kroz tvoj život zajedno hodate. Da Njegovi snovi budu i tvoji snovi, da Njegova namjera bude i tvoja namjera. Zastani na trenutak, zaboravi na poklone koje treba kupiti, zabravi na blještavilost trgova i ulica…sve to stvara preveliku buku koja te može samo omesti. Odvoji se od izvanjskog, zazovi Duha Svetoga i u tišini svog srca, poput Josipa, osluhni u kojem dijelu tvog života se treba roditi Isus; koji dio tebe treba izreći svoj „da“ kako bi Gospodin ušetao u tvoj život…Ne zaboravi, Bog te neće nikada napustiti…On je Emanuel.

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin je blizu, a nas sve više preplavljuje radost skorog susreta. Otvorimo mu svoja srca i dopustimo da nas on pripravi za susret. Budimo zajedno s njim u molitvi, u čitanju njegove riječi i razmišljanju o njoj; uzmimo vrijeme za zajedničku molitvu s našim bližnjima, za razgovor, za susret. Tako će naš život i naše vrijeme biti uistinu posvećeni.