ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Krotka sam i ponizna srca.

Nedjelja, 9. 7. 2023. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 
Zah 9,9-10; Ps 145,1-2.8-11.13c-14; Rim 8,9.11-13; Mt 11,25-30

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Prorok navješćuje pravednoga i poniznog kralja, koji će uspostaviti mir u narodu. Upravo zato što je kralj mira, drukčiji od zemaljskih kraljeva, njegova će se vlast proširiti čitavim svijetom.

Čitanje Knjige proroka Zaharije
Ovo govori Gospodin: »Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebit luk ubojni, on će navijestit mir narodima. Vlast će mu se proširit od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.«
Riječ Gospodnja.

II. Kršćani su pozvani živjeti po Duhu jer su i primili Duha Kristova. Život po tijelu donosi smrt, a život po Duhu oživljuje smrtno tijelo te čitav čovjek živi u novosti uskrsnuća.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.
Riječ Gospodnja.

III. Isus naglašava poniznost kao uvjet primanja Božje objave. Prihvaćajući njega, njegovu malenost i krotkost, njegovu ljubav i spremnost na služenje, dopuštamo mu da spasenjski djeluje u našem životu, te nas uvede u puninu života

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus:
»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Isus ne želi nekim čarobnim štapićem riješiti sve naše probleme, ali nudi sebe, svoje otvoreno Srce, uvjerava nas da je s nama, da je uz nas i da nismo sami. On ne obećava rješenje problema, nego obećava sebe, daje sebe. To je ponuda ljubavi, dar života. Isus sebe ne štedi, nego se daruje; ne pokušava zataškati probleme ili ih površno riješiti tako da udijeli neku milostinju od silnoga bogatstva koje ima, nego daruje sebe u potpunosti. Daruje svoje Srce, svoju dušu, čitavo svoje biće. otkriva nam tajnu svoga života i želi da u njegovu svjetlu i u sigurnosti njegova srca i mi sami postanemo sposobni nositi breme vlastitoga života i bremena ljudi oko nas. Jer, takva bremena i patnje, takvi križevi i muke prihvaćene na način kako je to Isus prihvatio, postaju izvorom spasenja, tajnom novoga života. Nastojmo to od njega danas naučiti! „Dođite k meni“ govori Isus, „učite se od mene!“. Kršćani su te Isusove riječi pretvorili u dragu molitvu koja se brojnim ponavljanjem može utkati u dubinu našega bića i postati pravilom našega života, a glasi: „Isuse blaga i ponizna srca, učini srce naša po Srcu svome!“
Dolazimo k Isusu po nedjeljnoj misi. U dinamici euharistijskoga događanja poslušni smo Isusovu pozivu: dolazimo mu u raskajanosti i poniznosti kao grješnici i slabi, maleni i potrebni njegove ljubavi, a u srcu euharistije zahvaljujemo Ocu što nam je objavio ljubav svoju po Sinu koji nam se daje kao hrana kako u svojoj Riječi što je slušamo, tako na poseban način u sakramentu Tijela i Krvi, žrtve ljubavi što nam se znakovito daje pod posvećenim prilikama kruha i vina na oltaru. Budimo dovoljno maleni kako bismo osjetili blaženstvo obećano onima koji ponizna srca trebaju Oca.

U početku bijaše Riječ, fra Zvjezdan Linić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Srca odmorena spasonosnom Gospodinovom prisutnošću, koju smo iskusili u današnjem susretu s njime, pođimo sa sviješću da i mi možemo donositi odmor, mir i radost. Mnogo je onih koji čeznu upravo za tim. Ne uskratimo im milost koju smo i sami primili.