6. USKRSNA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Duh Sveti dozivat će vam u pamet sve što vam rekoh.

 Nedjelja, 26. 5. 2019. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Dj 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5-6.8; Otk 21,10-14.22-23; Iv 14,23-29

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Pitanje obveze Mojsijeva zakona i za pogane, u mladoj kršćanskoj zajednici vodi do nesuglasica. Apostoli nadahnuti Duhom Svetim zaključuju da kršćanima iz poganstva nije potrebno nametati teret židovskog zakona.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.

Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo:

»Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav!

Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!«

Riječ Gospodnja.

II.  Objava nebeske Crkve iz Knjige Otkrivenja prikazuje ju u slavi Božjoj. Crkva je utemeljene na apostolima koji označavaju novi Božji narod izabranja. Svi su skupljeni u nebeski hram, a to je Bog, i Krist, koji prosvjetljuje svoj narod.

 

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo me prenese u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!

Riječ Gospodnja.

III.  Čuvati Kristovu riječ znači ljubiti njega i imati budućnost u vječnosti. U razumijevanje riječi uvodi nas Duh Sveti, koji osigurava da istina vjere uvijek bude sačuvana u crkvi.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Kristov mir ne znači odsutnost sukoba, „laganini“ život, savršeno zdravlje…ne! Kristov mir znači puninu svakog dobra, prije svega za našu dušu te odsutnost duševne uznemirenosti pred onime što se nalazi pred nama. Gospodin ne obećava materijalno blagostanje, nego puninu sinovstva, tj. blaženstvo, u trenutku kada potpunim srcem pristajemo uz Njegovu volju u našem životu. Poptuni mir u srcu imat ćemo onoga trenutka kada naučimo uzdati se u ono što Otac odabire za nas.

Isus se vraća govoru o ljubavi: „Kad biste me ljubili, radovali biste se“. Koji je smisao ove rečenice? Mogli bismo dovršiti rečenicu na sljedeći način: Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu, ali budući da mislite na sebe, tužni ste jer odlazim. „Ljubav“ koju učenici gaje prema Isusu u tom trenutku je egoistična ljubav, a to zapravo onda nije ljubav. Oni zapravo ne ljube Isusa jer ne misle na Njega, nego misle samo na sebe. Ljubav koju Isus traži i želi od nas jest ljubav sposobna radovati se zbog bližnjeg. Ljubav koja nam pomaže da se ne smatramo centrom svemira, nego budemo sposobni davati kako bismo primili, ne u smislu trgovine, nego kao posljedica davanja.

Isus poučava učenike jer zna da će ostati zbunjeni i da neće uspjeti odmah sve shvatiti. Ono što je rečeno ne iščezava, nego ostaje kao polog za buduće razumijevanje pisama i samu vjeru učenika, a tako i nama danas, u našoj svakodnevici.

Lectio Divina s Don Boscom

Duše Sveti, nadahni me.
Ljubavi Božja, sažeži me.
Na pravi put povedi me.
Marijo, Majko moja, pogledaj me.
S Isusom, blagoslovi me.
Od svakog zla, od svake obmane,
od svake pogibelji, sačuvajte me.

Bl. Mariam iz Betlehema

 

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Primili smo sigurnost Kristova mira. Pođimo s ovog svetog slavlja ohrabreni za njegova djela, sigurni u njegovu prisutnost. Ne dopustimo da duh svijeta uznemiri naša srca, nego čuvajmo odvažno riječ istine zauzimajući se za dobro u svakoj prilici života.