5. USKRSNA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!

 Nedjelja, 19. 5. 2019. PETA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA: 
Dj 14,21b-27; Ps 145,8-13b; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Milošću Božjom apostoli su naviještali vjeru te utvrđivali učenike u nevoljama života. Posebno značenje ima njihovo djelovanje među poganima koji su također primili dar vjere.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali.

Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.

Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.

Riječ Gospodnja.

II.  Novost je temeljna oznaka Božjega svijeta koji nam je pripravljen u nebesima. U njemu više neće biti nikakve patnje jer će Bog biti vječno prisutan.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«

Riječ Gospodnja.

III.  Isusovi učenici pozvani su ljubiti jedni druge, ostvarujući smisao ljubavi kojom ih je on ljubio, spreman za njih položiti vlastiti život. Ljubav čini njihovo svjedočanstvo vjerodostojnim.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Mi ljudi, kada govorimo o slavi, najčešće govorimo o slavnim osobama koje su svoju slavu stekle poznatošću, utjecajnošću, bogatstvom itd., no Isus čini sasvim suprotno. U trenutku kada  je izdan, kada mu se smrt bliži, On govori da je upravo tada proslavljen, da je to trenutak njegove slave. Isusova je slava ljubav do kraja, ljubav koja sve prihvaća, ljubav koja ne gleda osobne interese, ljubav koja daje život za drugoga. Isusova je slava križ kao zadnji čin te ljubavi, ljubavi koja ne zna ništa drugo nego ljubiti. Ova Isusova ljubav pomaže nam da shvatimo u potpunosti zapovijed ljubavi koju Isus govori svojim učenicima:

Dječice, (…) Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge.

Živjeti ovu zapovijed ljubavi po Isusovu primjeru trebala bi biti glavna karakteristika njegovih učenika, njegove Crkve. Ova bi ljubav trebala biti znak raspoznavanja, znak da smo Kristovi. Isus je ljubio do kraja i želi da tako i mi ljubimo. Lako je ljubiti one koje voliš, koji su ti simpatični i dragi. Mnogo je teže ljubiti one koji ti nanose zlo, koji su te povrijedili i kojima je teško oprostiti. Naravno, to se ne postiže preko noći, nije dovoljno reći: od danas ljubim sve kao što je Isus ljubio i spreman sam dati svoj život za svoje bližnje. Potreban je rad na sebi, potrebno je odgajati svoju ljubav, potrebno je svakog dana iznova svoj pogled odvraćati od sebe i svojih sebičnih interesa i usmjeravati ga na druge i na njihove potrebe. Nije jednostavno, ali nije i nemoguće. Tek kada počnemo ljubiti kao što je Krist ljubio, iskusit ćemo istinsku sreću i pravi smisao ljudskog života.

Gospodine, ti si nam svojim primjerom pokazao kako ljubiti. Ti nas istinski ljubiš i želiš da i mi tako ljubimo svoje bližnje. Poučeni tvojim primjerom i osnaženi Duhom Svetim želimo te nasljedovati, želimo i mi ljubiti do kraja. Daj Gospodine da jedina mjere naše ljubavi bude ljubav bez mjere. Amen.

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Stvoreni smo da bismo jedni drugima bili dar. Upravo to je ljubav: biti dar. Isus nam je iskazao ljubav predanjem vlastitog života za nas. U našem životu ima ljudi koji su spremni za nas živjeti, koji nam se nesebično daruju. Prepoznajmo ih i uzvratimo im zahvalnošću i ljubavlju.