4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?

 Nedjelja, 19. 12. 2021. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4bcd.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Dolazak Boga među svoj narod dogodit će se u skrovitosti, ali će imati odjek po svem svijetu. Njegova vladavina bit će izvor blagostanja i uspostavit će mir među ljudima.

Čitanje Knjige proroka Miheja

Ovo govori Gospodin:

I ti, Betleheme Efrato,

najmanji među kneževstvima Judinim,

iz tebe će mi izaći onaj

koji će vladati Izraelom;

njegov je iskon od davnina,

od dana vječnih.

Zato će ih Gospodin ostaviti

dok ne rodi ona koja ima roditi.

Tada će se ostatak njegove braće

vratiti sinovima Izraelovim.

On će se uspraviti,

na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom,

veličanstvom imena Boga svojega.

Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast

sve do krajeva zemaljskih.

On – on je mir!

Riječ Gospodnja.

II. U Kristovu dolasku u tijelu očituje se pravi odnos između Boga i čovjeka. Bog ne želi izvanjske žrtve i prinose koji ne uspostavljaju odnos, nego čitavog čovjeka koji je spreman darovati sebe.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.

Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Riječ Gospodnja.

III. U susretu Marije i Elizabete očituje se djelovanje Duha Svetoga. On je taj koji uvodi u Božja otajstva i podržava vjeru u Božja obećanja.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.

Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:

»Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Kako je lijep ovaj susret što ga evanđelje opisuje! To je susret dviju žena, susret dviju majki koje u svojim utrobama, pod srcem, nose život. Susret je ovo pun života i to toliko da čak i dijete u Elizabetinoj utrobi pokreće svoje udove, a majka će to protumačiti kao izraz radosti zbog dolaska „Majke Gospodina moga“. Zbog ovog susreta iz evanđelja i zbog riječi koje su tada izrečene u hrvatskom se jeziku običava trudnicu nazivati ženom u blagoslovljenom stanju. Odatle ono duboko poštovanje prema tajni života i radost zbog novog života.

Kako je lijep ovaj susret i u tajni dviju žena! Priželjkujem katkad ovakve susrete i danas. U ovom susretu nema negativnih riječi, nema prigovora ni odgovora. Ovdje se zrcali samo radost i blagoslivljanje, klicanje i zahvaljivanje. S Marijinom pojavom u Elizabetinu kuću ulazi blagoslov i radost. Tu je punina radosti, iskrene ljubavi. Susrećemo Mariju koja je došla Elizabeti da joj bude blizu, pri ruci, jer je Elizabeta starija žena u šestom mjesecu trudnoće. Elizabeta će trebati običnu ljudsku pomoć druge žene. Marija je osjetljiva na to i dolazi pomoći, služiti, prati kuću i čistiti, kuhati i obavljati druge poslove umjesto Elizabete. Takva je Marija, obična žena iz naroda, pobožna i vjerna Bogu i stoga donosi sreću i blagoslov Elizabetinu domu.

Očekujemo Božić, pohod Božji, pohod Djeteta Isusa. Bilo bi divno kad bismo se naučili ispravno radovati, kad bismo znali jedni drugima nositi blagoslov, kao što je to Marija donijela Elizabeti, kao što je to Elizabeta usklikom osjetila na Mariji. Sve čisto i snažno. Radost bez buke i sile.

Neka nas Isus ispuni radošću. I neka nas osposobi da tu radost i blagoslov nosimo drugima već danas.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Živimo li vjeru kao radost? Je li vjera nešto duboko intimno u nama ili nešto izvanjsko? Ako vjera ne ispunjava našu nutrinu, još uvijek nismo shvatili što ona jest. Vjera je odnos između Boga i mene, i to odnos ljubavi. A ljubav uvijek usrećuje. Iščekujući Gospodinov dolazak, radujemo se u vjeri. I u tu radost uključimo sve s kojima nas život povezuje.