34. NEDJELJA KROZ GODINU – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

Nedjelja, 22. 11. 2020. ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

ČITANJA:

Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog po proroku upućuje svoju riječ nevjernim pastirima, koji brinu samo za vlastite interese i tako iskorištavaju narod i zloupotrebljavaju svoju službu. Sam Bog bit će pastir svome narodu i za njega se brinuti u pravednosti.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«

Riječ Gospodnja.

II.  Kristovo kraljevanje očituje se u životu i uskrsnuću od mrtvih sviju koji su njegovi, te u pobjedi nad neprijateljima, od kojih je posljednja smrt. To je kraljevstvo ljubavi, a ne vlasti – Krist koji će se na kraju sam podložiti Ocu, koji je njemu sve podložio.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

III.  Ulazak u Kraljevstvo Nebesko bit će određen prema našim djelima. Što god činimo ljudima, činimo samom Kristu. Prepoznati Krista u potrebnima znači biti prepoznat od njega na sudnji dan.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Židovi nisu čekali nekog hippyja ili neku facu iz susjedstva, već Kralja koji će vladati nacijama i uspostaviti mir i pravdu na Zemlji. Kad se rodio, tri mudraca tražila su baš njega, Kralja Židova. Kada je stajao ispred Poncija Pilata, rekao mu je da je u pravu nazivajući ga Kraljem. Kada je propovijedao, najavljivao je Božje Kraljevstvo te pričao o Sudnjem danu kada će stajati iznad svih i suditi kao Kralj.

Na Njegovom križu, iznad Njegove glave, pisalo je da je on Kralj Židova. Čak je i kradljivac, koji je bio pokraj Njega prikovan na križ, rekao: “Sjeti me se kad dođeš u svoje Kraljevstvo.” Isus mu je na to odgovorio: “Obećavam ti, već danas bit ćeš sa mnom u Raju.”

Isus nije poput bilo kojeg kralja – nije se rodio u palači, već u štalici. Proživio je cijeli svoj život u siromaštvu. Umjesto da je pokušao steći sve više novca i moći, On se toga odricao u svakoj prilici. Umjesto zlatne krune, nosio je krunu od trnja. Podignut je visoko iznad svijeta, ali na križu, blagoslivljajući i opraštajući onima koji su Ga željeli ubiti.

Tu nema pogreške: Isus Krist je Kralj! Svaki kralj ima svoje kraljevstvo, a svako kraljevstvo ima svoje granice. On nas poziva da prihvatimo Njegovu vladavinu nad našim umom, srcem, voljom i životom. Ako imamo Kralja, znači da mi nismo kraljevi. To znači da ne možemo biti vjernici po našim uvjetima, nego po Njegovim. Ne možemo se ponašati s našom vjerom na način na koji se ponašamo u kafiću ili menzi: birajući samo ono što nam se sviđa, a odbacujući sve ostalo. Mi ne propisujemo pravila naše vjere – mi ih primamo jer je Isus Krist naš Kralj. Činjenica da je On naš Kralj znači da On vlada našim srcima i umovima, a to znači da naša vjera utječe na naš svakodnevni život, a ne samo na ono što se događa u crkvi.

Isus Krist je naš Kralj, što znači da smo svi pozvani služiti. On je oprao noge svojim apostolima i rekao im: ”Zovete me Gospodinom i vladarom, a pogledajte što ću ja učiniti. Ako me zovete Gospodinom i vladarom, ovako trebate služiti druge ljude.“

Znam da ova ideja o Kralju možda zvuči zastrašujuće, jer su mnogi kraljevi narušili slobodu svojih podanika dok su pokušavali dokazati svoju moć i snagu. Ali Isus nije poput ijednog drugog kralja: On je Kralj koji garantira slobodu, oslobađa nas od grijeha i sebičnosti, čak i od smrti! On nas oslobađa od vladavine ovog svijeta. Isus je Kralj koji nas ne poziva samo na to da budemo podanici, nego nas i uzdiže i čini nas nasljednicima koji naslijeđuju više od kraljevstva od cigle i žbuke.

Isus Krist je Kralj! Je li on i tvoj Kralj?

vlč. Marko Torbar, župnik

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kristovo kraljevstvo raste gotovo neprimjetno. Često ne po velikim i izvanrednim stvarima, nego po malim djelima ljubavi. U njega stižu ljudi otvorena srca, oni koji su spremni radost i ljepotu života podijeliti s drugima. Budimo i mi dionici toga rasta, ugrađujmo sebe u Kristovo kraljevstvo i on će nas prepoznati kao svoje.