PRVA KORIZMENA NEDJELJA – ČISTA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. Nedjelja, 18.2.2024. PRVA KORIZMENA NEDJELJA ČITANJA: Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Bog daje dugu čovjeku kao simbol Saveza po kojem nikad više neće svijet potopiti. Savez koji vrijedi za sve koji su iskoračili iz […]