ŽUPNI OGLASI OD 12. DO 18.2.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 12.2.2024. – Grgur II., papa Nema Mise Utorak, 13.2.2024. – SV. KATARINA RICCI, MISTIČARKA ŽUPNI DAN BOLESNIKA 17.30 h – molitva krunice 18.00 h + Ivan Bočkaj + Tomislav i Ankica Zlatić + Marija Štefanac i Nada Katavić + Pavo i Anica Sertić + Tomo Zagajski + Stjepan, […]