Ako te posluša, stekao si brata.

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Ako te posluša, stekao si brata. Nedjelja, 10. 9. 2023. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Bog je postavio proroka kao stražara nad djelima naroda, da im prenosi riječ u Božje ime. Opominjati grješnike da […]