ŽUPNI OGLASI OD 15. DO 21.5.2023.

Sveci u tjednu Misne nakane – CRKVA U ČUČERJU Ponedjeljak, 15.05.2023. Nema Mise Utorak, 16.05.2023. (Sv. Ivan Nepomuk, prezbiter) 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Zdravko Mikela +Borka Đerlek +Đuro i Pavica Barić +Marijan Novosel + Branko Marković, Petar i Ana Sruk + Tomo, Marko, Marica i Kata Talan, Pavao i Dragica Pračić […]