ŽUPNI OGLASI OD 20. DO 26.3.2023.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 20.3.2023.- SV. JOSIP, ZARUČNIK BL. DJEVICE. MARIJE 17.00 h – vjeronauk za prvopričesnike 18.00 h – molitva krunice 18.30 h + Frano Vukšić + Josip Marković i rod. + Slavko i Ljubica Miklec + Anka Švraka + Josip Torbar Utorak, 21.3.2023. 15:30h + spr. misa Bara Budak 17.30 […]