PRVA KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava.  Nedjelja, 26. 2. 2023. PRVA KORIZMENA NEDJELJA  ČITANJA:  Post 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51, 3-4.5-6a.12-14.17; Rim 5, 12-19; Mt 4, 1-11  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Slobodu koja im je darovana kao stvorenjima na Božju sliku, prvi ljudi odlučuju koristiti […]