ŽUPNI OGLASI OD 24. DO 30.10.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 24. listopada 2022.  (Sv. Antun Marija Claret) NEMA SV. MISE UTORAK,  25. listopada 2022. (Krizant) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h- molitva krunice 19.00 h + Krešimir Herceg + Stjepan i Željko Strancarić + Franjo Čmarec + Stjepan Šorman + Ivan i Katica Ceković + Katarina Šafran i […]