ŽUPNI OGLASI OD 12. DO 18.9.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 12. rujna 2022.  – PRESVETO IME MARIJINO CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h- molitva krunice 19.00 h + Franjo Trupeljak, Budak, Ignac, Jagica i Ruža UTORAK,  13. rujna 2022. (Sv. Ivan Zlatousti) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h- molitva krunice 19.00 h + Ljiljana Jambrešić spr. misa + […]

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grješnika.  Nedjelja, 11.9.2022. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Izl 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. U kušnji u kojoj doživljava napuštenost od Boga, Izraelski narod upada u idolopoklonstvo. U zagovornoj molitvi Mojsija, koji […]