ŽUPNI OGLASI OD 20. DO 26.6.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 20. lipnja 2022. (Margareta) župna crkva, 13.30 h NAKANE: + Marica Vuček – sprovodna misa UTORAK, 21. lipnja 2022. (Sv. Alojzije Gonzaga) 18.30 – Molitva krunice župna crkva, 19.00 h NAKANE: + Stjepan Žuglić ml. + Stjepan st. i Katica Žuglić + Marko i Marija Vlašić, Marin i Mira […]