ŽUPNI OGLASI OD 6. DO 12.6.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 6. lipnja 2022. – BL. DJEVICA MARIJA – MAJKA CRKVE; Duhovski ponedjeljak 18.30 – Molitva krunice župna crkva, 19.00 h NAKANE: + Stjepan Votoupal – sprovodna misa Za ozdravljenje Ane i Ivana Begića i zdravlje Josipa Žuglića UTORAK, 7. lipnja 2022. (Robert) 18.30 – Molitva krunice župna crkva, 19.00 […]