TRIDEST I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.  Nedjelja, 14. 11. 2021. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU  ČITANJA:  Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Najava dolaska Mihaela, anđela Gospodnjeg, upućuje na konačne događaje, koji će biti vrijeme tjeskobe, ali za one koji […]