ŽUPNI OGLASI OD 18. DO 24.10.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 18. listopada 2021. – SV. LUKA, EVANĐELIST CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Krešimir, Juraj, Franciska, Mato Šturlić UTORAK,  19. listopada 2021. (Sv. Pavao od Križa, prezbiter, mistik) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Ivan, Marica […]

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.  Nedjelja, 17. 10. 2021.. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU  ČITANJA:  Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mk 10,35-45  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Izaija opisuje Slugu Božjega kao onoga koji prihvaćajući patnju vrši Božju volje. U […]