ŽUPNI OGLASI OD 27.9. DO 3.10.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 27. rujna 2021. (Sv. Vinko Paulski, prezbiter) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 13.30 h + Ružica Krvarić r. Tustić – sprovodna misa UTORAK,  28. rujna 2021. (Sv. Većeslav, mč.) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Ana i Juraj Mustafa + Tomo i Krešimir […]