ŽUPNI OGLASI OD 24. DO 30.5.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 24. svibnja 2021. – Bl. Djevica Marija – Majka Crkve – Duhovski ponedjeljak Kapela Dankovec, 19.00 + Josip Slaviček i rod., ob. Balent UTORAK,  25. svibnja  2021. (Sv. Beda Časni) Kapela Dankovec, 19.00 + Marija i ob. Šafran, ob. Koller + Ob. Gulan i Matijević + Mladen Prežec […]

PEDESETNICA – DUHOVI

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Duh istine upućivat će vas u svu istinu. Nedjelja, 23. 05. 2021. – PEDESETNICA. DUHOVI ČITANJA: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Na dan Pedesetnice okupljena zajednica prima Duha Svetoga. Dar Duha na poseban se način očituje u daru govora po […]