ŽUPNI OGLASI OD 22. DO 28.3.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 22.ožujka 2021. (Oktavijan, Lea Rimska) Nema sv. mise UTORAK,  23. ožujka  2021.  (Sv. Turibije Mongrovejski, b.) Kapela Dankovec, 18.00 h NAKANE: + Marica, Franjo Pršak, Ana, Zvonko, Dragica, Vinko i rod. + Slavica i Josip Strancarić + Josip Šturlić i ob. + Juraj Šušković, Josip, Katarina Matacun, Agata, […]

PETA KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod. Nedjelja, 21. 3. 2018. PETA KORIZMENA NEDJELJA ČITANJA: Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Bog po proroku Jeremiji navješćuje novi savez koji će sklopiti sa svojim narodom. Znak staroga saveza bile su […]