ŽUPNE OBAVIJESTI OD 23. DO 29.11.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 23. studenog 2020. (Sv. Klement I papa, mč.) Kapela Dankovec, 18.00 NAKANE: + Branko Ćuk-Kostrec, sprovodna misa UTORAK,  24. studenog  2020  (Sv. Andrija Dung-Lac i drugovi mučenici u Vijetnamu) Kapela Dankovec, 18.00 NAKANE: + Katica Šušković-Medved + Andrija i Katica Podoreški + Ivan Hađur i rod., Katica Budak, […]