ŽUPNI OGLASI OD 16. DO 22.11.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 16. studenog 2020. – Sv. Margareta Škotska, kraljica UTORAK,  17. studenog  2020  (Sv. Elizabeta Ugarska, redovnica) Kapela Dankovec, 18.00 NAKANE: + Josip, Ivan, Slavko, Stjepan, Katarina Krvarić, vlč. Branko Grulich, Mijo Pavlaković, mons. Josip Pinturić + Barbara Šušković, Katarina Komušar i ob., Stjepan Hađur Za zdravlje Luke i […]

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! Nedjelja, 15. 11. 2020. TRIDESET TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Izr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1Sol 5,1-6; Mt 25,14-30 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Knjiga Mudrih izreka donosi pohvalu vrsnoj ženi, čija je ljepota u njezinim krepostima. Takva je žena […]

PODACI O ŽUPNOM CARITASU

Za sve upite i informacije vezane uz župni Caritas, molimo da se obratite na mail: caritas.cucerje@gmail.com. Podaci o adresi i računu na koji možete uplatiti donaciju su na priloženoj uplatnici. Zahvaljujemo na vašoj dobroti.