ŽUPNI OGLASI OD 26.10. DO 1.11.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 26. listopada 2020. (Sv. Dimitrije Srijemski, đakon mč.) Kapela Dankovec, 18.00 NAKANE: + Stjepan Naglić UTORAK,  27. listopada 2020  (Namat, Bartol) Kapela Dankovec, 18.00 NAKANE: + Sebastijan Rodić + Katarina Pozaić, Katarina Marković + Vjekoslav Mlinarić, Katica, Nikola Folnegović + Ob. Matanović Za ozdravljenje i brzi oporavak Barbare SRIJEDA, […]

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga. Nedjelja, 25. 10. 2020. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA:  Izl 22, 20-26; Ps 18, 2-4.47.51ab; 1Sol 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Bog želi ljudsku zajednicu koja će biti utemeljena na pravednosti, solidarnosti, darivanju bez […]