IME MARIJINO

Ovogodišnja proslava i proštenje Imena Marijina odvijala se pod šatorom zbog dobro poznatog razloga – u potresima teško oštećene župne crkve. Ali zahvaljujući zauzimanju župnika vlč. Marka Torbara i dobrih ljudi koji su omogućili postavljanje šatora proslava je bila dostojanstvena i ispunjena toplinom. Počela je zornicom koju je slavio naš župnik u 6 sati i […]