ŽUPNI OGLASI OD 2. DO 8.3.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 2. ožujka 2020. (Lucije) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Ivan, Marica Strancarić i rod. Sruk UTORAK, 3. ožujka 2020 (Kamilo) župna crkva, 18:00 h + Stjepan Budak i rod., Josip, Katarina Hukman i rod. + Denis, Milan Brajković, Ana, Vladimir Šušković + Juraj Šušković Medved, d. ob. + Katarina […]