1. KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava.  Nedjelja, 1. 3. 2020. PRVA KORIZMENA NEDJELJA  ČITANJA:  Post 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51, 3-4.5-6a.12-14.17; Rim 5, 12-19; Mt 4, 1-11  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Slobodu koja im je darovana kao stvorenjima na Božju sliku, prvi ljudi odlučuju koristiti […]

ŽUPNI OGLASI OD 24.2. DO 1.3.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 24. veljače 2020. (Modesto) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Mato, Marica, Dragica Micudaj UTORAK, 25. veljače 2020 (Donat, zadarski b.) župna crkva, 18:00 h + Barbara, Ivan Birač, Ana Skorjanec SRIJEDA, 26. veljače 2020. – PEPELNICA – Čista srijeda (Početak korizme, post i nemrs) župna crkva, 18:00 h + Jadranka […]

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Ljubite neprijatelje!  Nedjelja, 23. 2. 2020. SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU  ČITANJA:  vl.: Mal 3, 1-4; Ps 24, 7-10; Heb 2, 14-18; Lk 2, 22-40  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Božji je narod pozvan na svetost jer je Bog svet. Ta se svetost očituje u ljubavi prema bližnjem, koja je […]

ŽUPNI OGLASI OD 17. DO 23.2.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:  PONEDJELJAK, 17. veljače 2020. (7 utemeljitelja Reda Slugu BDM) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Anita, Mile, Žgela, Milka, Josip, Đuka Mednjak UTORAK, 18. veljače 2020 (Bernardica Soubirous) župna crkva, 18:00 h + Franjo, Slavica Jambrešić i ob. + Stjepan Sruk i ob., ob. Dinjar + Brcko, Slavica Majpruz SRIJEDA, […]

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Rečeno je starima… a ja vam kažem.  Nedjelja, 16. 2. 2020. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU  ČITANJA:  Sir 15, 15-20; Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34; 1Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Bog je čovjeku dao slobodnu volju te čovjek ima izbor između dobra i zla. Život svakog […]

ŽUPNI OGLASI OD 10. DO 16.2.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:  PONEDJELJAK, 10. veljače 2020. (Bl. Alojzije Stepinac, mč.) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Josip, Marica Majpruz UTORAK, 11. veljače 2020 – Gospa Lurdska – Dan bolesnika župna crkva, 18:00 h + Stjepan, Mira Mužic + Anđela, Petar Ladiha, Ana, Stjepan Rustan, Anđela Franić + Vilim Sviben SRIJEDA, 12. veljače 2020. (Eulalija) […]

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Vi ste svjetlost svijeta.  Nedjelja, 9. 2. 2020. PETA NEDJELJA KROZ GODINU  ČITANJA:  Iz 58, 7-10; Ps 112, 4-8a.9; 1Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Vršenjem djela milosrđa čovjek ostvaruje pravednost pred Bogom. Ona je poput svjetlosti u tami te pokriva njegove grijehe. Čitanje […]

ŽUPNI OGLASI OD 3. DO 9.2.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 3. veljače 2020. (Blaž b. mč.) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Nenad Mužic UTORAK, 4. veljače 2020 (Andrija Corsini) župna crkva, 18:00 h + Josip Hunjadi + Katica, Josip, Marica, Pavao Šušković + Blanka Paradinović + Tomislav, Veronika Petrušić  Na jednu nakanu SRIJEDA, 5. veljače 2020. (Agata dj. mč.) župna […]

SVIJEĆNICA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Vidješe oči moje spasenje tvoje.  Nedjelja, 2. 2. 2020. PRIKAZANJE GOSPODINOVO. SVIJEĆNICA  ČITANJA:  vl.: Mal 3, 1-4; Ps 24, 7-10; Heb 2, 14-18; Lk 2, 22-40  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Prorok naviješta skori dolazak Gospodina, koji će se pojaviti kao onaj koji sudi i pročišćava svoj narod. Bog […]