ŽUPNI OGLASI OD 27.1. DO 2.2.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 27. siječnja 2020. (Angela Merici) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Dragan Roso UTORAK, 28. siječnja 2020 (Toma Akvinski, c. uč.) župna crkva, 18:00 h + Tomo, Marica Jambrešić, Dražen Majsak + Antun, Marija Valentić + Ob. Đurinovac i Ožanić + Štefica Šušković + Stanko Huzanić, d. ob. + Ankica […]

3. NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.  Nedjelja, 26. 1. 2020. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU  ČITANJA:  Iz 8, 23b – 9, 3; Ps 27, 1.4.13-14; 1Kor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Proročki navještaj dolaska spasenja, koje se prikazuje slikama […]

ŽUPNI OGLASI OD 20. DO 26.1.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 20. siječnja 2020. (Fabijan i Sebastijan mmč.) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Josip, Ruža Trubenjački i rod., Franjo Ban, Marija Pekčec UTORAK, 21. siječnja 2020 (Agneza dj. mč. Janja) župna crkva, 18:00 h + Ivan Svibovec i ob., Ivan Budak i braća, Ivan Babić i rod. + Branko, Danica […]

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!  Nedjelja, 19. 1. 2020. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU  ČITANJA:  Iz 49, 3.5-6; Ps 40, 2.4ab.7-10; 1Kor 1, 1-3; Iv 1, 29-34  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Svi proročki navještaji o spasenju usmjereni su dolasku Krista, Sina Božjega. U njemu je Bog objavio […]

ŽUPNI OGLASI OD 13. DO 19.1.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 13. siječnja 2020. (Hilarije) župna crkva, 18:00 h NAKANE: + Valent Kresaj UTORAK, 14. siječnja 2020 (Feliks, Srećko) župna crkva, 18:00 h + Ruža Buhin + Josip, Nikola Rustan + Bara, Josip Horvatić, Đuro Davidović + Ana Pršak, d.ob. SRIJEDA, 15.siječnja 2020. (Pavao pustinjak) župna crkva, 18:00 h + Marica, Ivan […]

KRŠTENJE GOSPODINOVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Isus ugleda Duha Božjega gdje silazi na nj  Nedjelja, 12. 1. 2020. KRŠTENJE GOSPODINOVO  ČITANJA:  Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10, 34-38; Mt 3, 13-17  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI   I. Sluga Božji, koji će doći na zemlju, kako bi uspostavio pravdu, poseban je Božji izabranik. On […]

ŽUPNI OGLASI OD 6. DO 12.1.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 6. siječnja 2020. – BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA župna crkva, 8:00 h NAKANE: + Marica, Ivan, Ljudevit Kovačić, Anto, Manda, Jozo, Juro Vrban župna crkva, 11:00 h UTORAK, 7. siječnja 2020 (Rajmund) župna crkva, 7:30 h + Ana, Stjepan Hađur i rod., Petar Pavleković SRIJEDA, 8.siječnja 2020. – Gospa od […]

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Riječ tijelom postade i nastani se među nama.  Nedjelja, 5. 1. 2020. DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU  ČITANJA:  Sir 24, 1-2.8-12; Ps 147, 12-15.19-20; Ef 1, 3-6.15-18; Iv 1, 1-18 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Mudrost dolazi od Boga i ona je prvo od njegovih djela. Po posebnom Bojem naumu, […]