2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

 Nedjelja, 5. 12. 2021. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Izbavljenje naroda iz ropstva i vraćanje u zemlju opisano je slikama radosti. Svojim spasenjskim djelovanjem Bog okreće sudbinu svoga naroda. Izbavljajući ga iz sužanjstva i vraćajući ga u zemlju učvršćuje vjeru u svoja obećanja.

Čitanje Knjige proroka Baruha

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće,

odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje,

ogrni se plaštem Božje pravednosti,

stavi na glavu vijenac slave Vječnoga

jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom

i zasvagda ti dati ime:

»Mir pravednosti« i »Slava bogoljubnosti«.

Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko

i obazri se na istok:

Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru

od istoka do zapada,

na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog.

Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj,

a gle, Bog ih tebi vraća

nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku.

I naredi Bog: neka se snize

sve visoke gore i vječne klisure;

nek se doline ispune i poravna zemlja

da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje.

A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu

Izraelu po Božjoj zapovijedi,

jer Bog će voditi Izraela u radosti,

svjetlom svoje slave

prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.«

Riječ Gospodnja.

II. Čitav život kršćanina priprava je za Božji dolazak. Živjeti u vjeri znači rasti u ljubavi koja rađa spoznajom Boga kako bismo se na kraju s njim sjedinili i postali dionici njegove slave.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa.

Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Riječ Gospodnja.

III. Bog pohodi čovjeka u njegovoj konkretnosti. Navještaj Božjega spasenja smješten je u određeni povijesni trenutak, a Ivan koji nastupa kao prorok poziva na pripravu puta Gospodina koji dolazi.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji:

’Pripravite put Gospodinu,

poravnite mu staze!

Svaka dolina neka se ispuni,

svaka gora i brežuljak neka se slegne!

Što je krivudavo, neka se izravna,

a hrapavi putovi neka se izglade!

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Ivan je preteča i pripravlja za ono pravo, za puninu. Njegov poziv na popravak života je samo predigra istinske stvarnosti. Poziv na obraćenje priprava je za puninu. Ta punina je Isus, susret s njime. Kada je Ivan doživio susret s Isusom i kada ga je krstio u rijeci Jordanu, osjetio je da završava njegovo poslanje preteče i propovjednika obraćenja i da je sada Isus onaj koji treba rasti u srcima ljudi koji su dolazili k njemu po savjet. Ivan pokazuje Isusa i upućuje na Isusa. Želi da od sada svi njegovi slušatelji upru pogled u Isusa i da se okrenu k njemu.

Obraćenje nam je uvijek potrebno. Ono će biti neprestan zahtjev našega života. Bez obraćenja ne možemo naprijed. Međutim, obraćenje nije cilj. Cilj je Isus, cilj je susret s Isusom, cilj je doživljaj njegove prisutnosti, događaj njegova zahvata u tajnu našega života. Isus je onaj koji jedini potpuno ispunjava našu životnu glad i žeđ. Isus je onaj koga čekamo. Isus nam je obećan, Isus je naš život. I zato je, pored naših poštenih nastojanja oko obraćenja, naših iskrenih ispovijedi, naših ispita savjesti, sigurno neizrecivo važno okrenuti se Isusu, omogućiti mu da po tim izravnanim stazama konačno dođe do našega srca. Ne bi nam ništa koristile poravnane staze, utrti putovi kada po njima napokon ne bi zakoračio Isus i ušao u dubine našega života, da nam osmisli život i unese svjetlo spasenja ondje gdje ga mi nikada ne bismo otkrili niti osjetili.

Došašće je stoga iščekivanje Isusa, a Ivan Krstitelj je onaj koji nam želi u duši, po obraćenju, probuditi čežnju za Isusom. Neka upravo to učini i danas po ovoj riječi koja nam je upravljena, po nedjeljnoj misi u kojoj nam Isus dolazi u najdubljoj tajni euharistije.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Zakoračili smo na put ususret Gospodinu koji dolazi. Vodi nas čežnja za susretom s njim. Uvijek smo pred neizvjesnošću vremena, ali u trajnoj sigurnosti da je Gospodin s nama u svim prilikama života. Kako bismo se još više učvrstili u toj vjeri, ne zaboravimo u ovom darovanom vremenu pronaći svoju pustinju, zastati i osluškivati njegov glas.