2. KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Lice mu zasja kao sunce.

 Nedjelja, 8. 3. 2020. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

 ČITANJA: 

Post 12, 1-4a; Ps 33, 4-5.18-20.22; 2Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Poslušan Božjem pozivu, u vjeri u njegova obećanja, Abraham napušta svoju zemlju te odlazi u nepoznato, oslanjajući se na Božje vodstvo.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Gospodin reče Abramu: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.« Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao.

Riječ Gospodnja.

II.  Božji sluga pozvan je na vjernost i zauzetost u naviještanju evanđelja, koje donosi život. To je poziv koji je primio Božjom milošću, a ne svojim zaslugama.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Ljubljeni: Zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih, a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju.

Riječ Gospodnja.

III. Iskustvo Isusova preobraženja na visokoj gori, za njegove je učenike objava njegove slave i spoznaja njegova božanskog sinovstva. Učenici su pozvani dati dostojan odgovor vjere slušanjem Učitelja i prihvaćanjem njegova puta.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

„Svijetao oblakˮ označava Božju prisutnost, njegovu slavu, koja je prebivala u Šatoru, zatim u Hramu te sada u Njegovu Sinu. Božji glas iz oblaka kao da odgovara Petru: Petre, ne trebaju vam više nikakve sjenice, šatori, nikakvi hramovi da označe moju prisutnost, sada sam tu, među vama, u svome Sinu. Riječi koje čujemo iz oblaka identične su onima koje čujemo kod krštenja na Jordanu, s dodatkom „slušajte ga!ˮ, koje vjerojatno upućuje na Pnz 18,15, gdje Mojsije navještava Isusov dolazak i poziva na slušanje njegovih riječi da bi se zadobilo Kraljevstvo. Slušanje Boga jednako je slušanju Njegova Sina.

Nastavljajući korizmeni hod dopustimo Gospodinu da nas preobrazi, povucimo se u osamu, napustimo sve ono što nas udaljuje od nas samih i od Boga. Samo pred Gospodinom možemo spoznati naše pravo lice. Dopustimo Njemu da nam svojom svjetlošću rasvijetli pamet, otvori srce i oči te nam pokaže na čemu On želi da radimo tijekom ove korizme, kako bismo mu bili što sličniji i kako bismo mogli biti odraz njegova lica na zemlji.

Popni se i ti na goru s Gospodinom, povuci se u svoju nutrinu, napusti buku koja te okružuje, dozvoli mu da ti se pokaže onakvim kakav je stvarno. Pronađi više takvih intimnih trenutaka u danu s Gospodinom.

MOLITVA

Preobrazi naša osjetila, Gospodine, da te znamo prepoznati u svakodnevici u kojoj nam dolaziš, često bez da smo i svjesni. Uzmi naše srce i preobrazi ga kako bi moglo prepoznati ljubav koju si nam iskazao na križu i odgovoriti na nju. Pošalji svoga Duha koji neka nas vodi na goru gdje ćemo vidjeti tebe, onakva kakav jesi, sama ljubav.

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Biti zahvaćen Božjim svjetlom znači vidjeti stvarnost u istini, onakvu kakva jest. To znači i biti osjetljiv za lijepo, dobro i plemenito u onom naizgled običnom i svakidašnjem. Odgovorimo kršćanskom pozivu i činimo vidljivim nebeske vrijednosti u svijetu u kojem živimo.