18. NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što si pripravio, čije će biti?

 Nedjelja, 4. 8. 2019. OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODIN

ČITANJA:
Prop 1,2; 2,21-23; Ps 90,3-6.12-14.17; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Iz perspektive konačnosti ljudskog života, sav trud na ovoj zemlji izgleda kao ispraznost. Sve u što čovjek ulaže svoje napore obilježeno je prolaznošću i nesigurnošću. Ljudski život pronalazi svoj smisao i puninu tek u obzoru vječnosti.

Čitanje Knjige Propovjednikove

Ispraznost nad ispraznošću,veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost!

Jer čovjek se trudi mudro i umješno i uspješno, pa sve to mora ostaviti u baštinu drugomu koji se oko toga uopće nije trudio. I to je ispraznost i velika nevolja. Jer što on dobiva za sav svoj napor i trud koji je pod suncem podnio? Jer svi su njegovi dani doista mukotrpni, poslovi mu puni brige; čak ni noću ne miruje srce njegovo. I to je ispraznost.

Riječ Gospodnja.

II. Onomu koji se naziva Kristovim ne dolikuje biti navezan na zemaljska dobra. Kršćanin je preobražen čovjek koji živi iz uskrsnuća i pozvan je ostaviti sve ono što se protivi životu. Naš je život Krist, naša budućnost Kristova slava.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo!

Ne varajte jedni druge!

Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više nema: Grk – Židov, obrezanje – neobrezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve i u svima – Krist.

Riječ Gospodnja.

III.  Ljudski život nije u posjedovanju. Ne možemo sačuvati materijalna dobra oko kojih se trudimo na ovoj zemlji nego smo pozvani bogatiti se duhovnim dobrima koja ostaju za vječnost.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.« Nato mu on reče: »Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?« I dometnu im: »Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.«

Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.’ I reče: ‘Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ Ali Bog mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?’ Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Današnji odlomak iz Evanđelja dio je jednog podosta dugačkog Isusovog govora o povjerenju u Boga koji odgoni svaki strah, te o prepuštanju Božjoj providnosti. Točnije, ovaj odlomak nalazi se točno u sredini ova dva dijela. Prije ovoga dijela Isus progovara kako bi se trebali bojati jedino onoga koji ima moć baciti u Pakao (Lk 12,4-7) te o pouzdanju u Duha Svetoga koji će nam sugerirati odozgo kako se braniti od optužbi. U tom trenutku čovjek prekida Isusa pokazujući zabrinutost za svoju baštinu.
Isus je maločas govorio »prijateljima svojim« (Lk 12,4), ali ovaj čovjek ne raspoznaje značaj Isusovih riječi. Uzmemo li Evanđelje po Ivanu, možemo pronaći da je Isusov prijatelj onaj koji poznaje Isusa. Drugim riječima, poznaje i razumije sve ono što je On čuo od Oca i njegova jedina briga sastoji se u traženju i činjenju Onoga koji posla Isusa (usp. Iv 4,34). Isusov savjet i primjer njegovim prijateljima je da ne traže isključivo materijalne stvari jer je »život vrjedniji od jela i tijelo od odijela« (Mt 6,25). Upravo zbog toga ovo pitanje je toliko površno. Isus odbija biti sucem između dvojice, kao što je to odbio i kada su mu doveli preljubnicu. Vidljivo je da ga uopće ne interesira tko je u pravu i to nas upućuje na sliku Isusa, krotkog i poniznog, koju nam Luka želi prenijeti: sakupljanje materijalnih dobara, slave, moći uopće ne ulaze u Isusov sustav vrijednosti, niti mu je to i najmanje bitno. On zapravo koristi ovo pitanje kako bi ponovno naglasio da život ne ovisi o dobrima koje posjedujemo, čak ni ako su obilna (Lk 12,15).
U nastavku, kako to obično biva, Isus poučava putem parabole u kojoj predstavlja bogatog čovjeka. Ne možemo ga definirati kao pravedna čovjeka, jer je pravedan čovjek poput Joba, koji svoja dobra, primljena od Božje providnosti, dijeli s drugima. Bogataš iz parabole je, u najmanju ruku, škrt, a Isus kroz parabolu otkriva da je on zapravo „lud“ (Usp Mt 7,24-27 ili Lk 6,47-49) jer svoju sigurnost ne gradi na „stijeni“, što znači u Bogu i njegovoj providnosti, a od nje zapravo i dolaze sva dobra koja posjeduje, nego pijesku, tj. na dobrima koje danas ima, a sutra ne mora imati.

Lectio Divina s Don Boscom

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Poslušajmo riječi bogataša iz današnjeg evanđelja, koji je rekao: „Nemam gdje skupiti svoju ljetinu“ i uzmimo ih kao pouku da u našem životu nema mjesta za ono što je suvišno. Naš cilj nije prolaznost nego život. Ono što je isprazno ne može nas dovesti do punine. Usmjerimo stoga svoj život onome što ne prolazi, onome što  nam može dati istinsku radost. Okrenimo se Gospodinu koji nam jedini daje sigurnu budućnost.