1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Približuje se vaše otkupljenje.

 Nedjelja, 28.11.2021. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Jr 33,14-16; Ps 25,4bc-5.8-10.14; 1Sol 3,12 – 4,2; Lk 21,25-28.34-36

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Prorok Jeremija prenosi Božje obećanje o Spasitelju koji će donijeti mir svijetu. Ovaj povijesni trenutak vapi za njegovim ispunjenjem i kao kršćani trebamo biti donositelji te radosne poruke umornom i klonulom čovječanstvu. Bez mira s Bogom ne može se ostvariti mir među narodima.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

»Evo, dolaze dani – govori Gospodin – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu u zemlji. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: Gospodin – Pravda naša.«

Riječ Gospodnja.

II. Sveti Pavao poziva na uzajamnu ljubav, koja je pouzdan put prema svetosti na koju nas Gospodin poziva.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo:

Dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.

Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

Riječ Gospodnja.

III. Naš život Bog je zamislio i želio baš sada, u ovome i ovakvom vremenu. I u njemu nam govori po znakovima koje nam daje svakoga dana. Otvorimo srce njegovom Duhu da možemo prepoznati poziv koji nam upućuje i odgovoriti na njega.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima:

»Bit će znaci na suncu,

mjesecu i zvijezdama,

a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ

zbog huke mora i valovlja.

Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja

onoga što prijeti svijetu.

Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Tada će ugledati Sina Čovječjega

gdje dolazi u oblaku s velikom moći

i slavom.

Kad se sve to stane zbivati,

uspravite se i podignite glave

jer se približuje vaše otkupljenje.

Pazite na se da vam srca ne otežaju

u proždrljivosti, pijanstvu

i u životnim brigama

te vas iznenada ne zatekne onaj dan

jer će kao zamka nadoći na sve žitelje

po svoj zemlji.

Stoga budni budite

i u svako doba molite

da uzmognete umaći svemu tomu

što se ima zbiti

i stati pred Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Shvatimo značenje Isusovih riječi u evanđelju današnje nedjelje. On nam poručuje da će biti nevolja. Pokrenut će se sile zemaljske. Bit će znakova na nebeskim tijelima. Dogodit će se puno toga. „Ali vi se ne bojte! Kad vidite da se to zbiva, podignite svoje glave. Približilo se vaše otkupljenje!“

Na nama je da se aktivno približimo tim danima. Pozvani smo na život u slobodi djece Božje. To je poziv na život prema evanđeoskim načelima. Čovjek se brzo naveže na različite zemaljske stvari. One mu izgledaju važnije od od života. Međutim, evanđelje nas neprestano zove da živimo slobodno u odnosu na stvari koje prolaze. Prolazi obličje ovoga svijeta. Ne valja se navezati na toliko toga što nema trajnosti. Ne gradimo svoj život na materijalnim dobrima koja su tako privremena. Isus nam to savjetuje. Neka vam ne oteža srce u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama. To sve traže oni koji ne poznaju izvor života, koji ne poznaju Isusa. Oni traže neku zamjenu za pravo iskustvo života. Nama je darovana Radosna vijest. Pozvani smo  stoga s ljudima dobre volje izgrađivati ovaj svijet – i to na temeljima ljubavi prema bližnjemu, na vjeri koja brda premješta. To su temeljne vrednote srca, one ne prolaze. Sve je  drugo prolazno.

Počinje novo vrijeme i u slici nove liturgijske godine. To je nova godina spasenja. Neka nam bude nova i neka nam bude na blagoslov! Gospodin neka nas svojom Riječju poučava tajnama svoga kraljevstva. Tako poučeni bit ćemo srcem otvoreni Isusu, sposobni ljubiti.

Isus nam neprestano dolazi. Iz nedjelje u nedjelju susrećemo ga u euharistijskom slavlju. Svake nam se godine dariva u tajni godine spasenja i smijemo ga i ove godine radosno očekivati kao novorođenog Spasitelja. „Dođi, Gospodine Isuse, i osjeti da su naša srca nova i da su spremna prihvatiti te radosno i zahvalno!“

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Ohrabreni Božjom porukom nade, trudimo se živjeti kao njegova istinska djeca, u ljubavi prema bližnjima i s povjerenjem u Božju brigu za nas. Neka nas prati njegov blagoslov.